ทำเนียบบริหาร

สุภชัย สมจิตร
ประธานกรรมการ

ทิยดา สาระทัน
กรรมการผู้จัดการ

รองทักษกร นิลวงษ์
รองประธาน

พัชรกันย์ สุสมาธิตานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์

อภิญภัคค์ พิทักษ์วงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

นพิชญาย์ อุทัยพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์

คุณณัชฌานันท์ กายท้วม

โค้ชณัชฌา

คุณพรรณพชร สุขเจริญ

โค้ชแพทตี้

เมนู